Podatki lokalne 2012

Podatek od nieruchomości:

1. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni
2009r. – 0,60 zł
2010r. – 0,60 zł
2011r. – 0,60 zł
2012r. – 0,80 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 0,84 zł

2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni
2009r. – 3,90 zł
2010r. – 4,04 zł
2011r. – 4,04 zł
2012r. – 4,33 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 4,33 zł

3. Pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni
2009r. – 0,24 zł
2010r. – 0,25 zł
2011r. – 0,25 zł
2012r. – 0,30 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 0,43 zł

4. Od budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni
2009r. – 0,50 zł
2010r. – 0,52 zł
2011r. – 0,52 zł
2012r. – 0,60 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 0,70 zł

5. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
2009r. – 16,00 zł
2010r. – 16,00 zł
2011r. – 16,00 zł
2012r. – 17,50 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 21,94 zł

6. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
2009r. – 9,24 zł
2010r. – 9,57 zł
2011r. – 9,57 zł
2012r. – 10,24 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 10,24 zł

7. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej
2009r. – 4,01 zł
2010r. – 4,16 zł
2011r. – 4,16 zł
2012r. – 4,45 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 4,45 zł

8. Pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²
2009r. – 4,50 zł
2010r. – 4,60 zł
2011r. – 4,60 zł
2012r. – 4,80 zł
Dopuszczalna stawka maksymalna – 7,36 zł

9. Od budowli – 2 proc. wartości
2009r. – 2 proc.
2010r. – 2 proc.
2011r. – 2 proc.
2012r. – 2 proc.
Dopuszczalna stawka maksymalna – 2 proc.

Podatek od środków transportowych:
(niektóre stawki)

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
2011r. – 430 zł
2012r. – 600 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
2011r. – 650 zł
2012r. – 800 zł

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
2011r. – 750 zł
2012r. – 900 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
2011r. – 650 zł
2012r. – 800 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 5,5 tony do 9 ton włącznie
2011r. – 870 zł
2012r. – 1 000 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
2011r. – 1 080 zł
2012r. – 1 200 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)
2011r. – 500 zł
2012r. – 700 zł

8. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsce
2012r. – 1 100 zł

9. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia równiej lub wyższej niż 30 miejsc
2012r. – 1 400 zł

Chcesz zobaczyć dyskusję na temat podatków? Kliknij TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.