Rada Gminy i Wójt

KADENCJA 2014-2018

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko:
Piotr Leśnowolski

Przewodnicząca Rady Gminy:
Bożena Grad

I wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Katarzyna Baran

II wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Jan Karol Krakowiak

Rada Gminy Jedlni-Letnisko: (według okręgów)

 1. Mieczysław Stanisław Kaim (Jedlnia-Letnisko)
 2. Monika Ciupińska (Jedlnia-Letnisko)
 3. Jan Karol Krakowiak (Jedlnia-Letnisko)
 4. Monika Barbara Dąbrowska (Jedlnia-Letnisko)
 5. Jadwiga Anna Drózd (Jedlnia-Letnisko, Wrzosów)
 6. Beata Dorota Bartkiewicz (Aleksandrów, Słupica)
 7. Robert Borkowski (Piotrowice, Gzowice, Gzowice-Folwark, Gzowice-Kolonia)
 8. Katarzyna Justyna Baran (Cudnów, Maryno)
 9. Lech Marian Zgutka (Rajec Poduchowny)
 10. Bożena Grad (Antoniówka, Siczki) – przewodnicząca
 11. Karol Wiesław Rzeszowski (Groszowice)
 12. Monika Maria Podsiadła (Dawidów, Myśliszewice, Groszowice)
 13. Renata Pasek (Rajec Szlachecki)
 14. Piotr Andrzej Piaseczny (Lasowice, Natolin, Rajec Szlachecki)
 15. Jerzy Zbigniew Szczęsny (Sadków, Sadków Górki)

Dyżury:

Sekretarz Gminy:
Andrzej Prusiński

Skarbnik Gminy:
Beata Maciąg

Możliwość komentowania jest wyłączona.