Położenie geograficzne

Jedlnia-Letnisko leży na pograniczu dwóch mezoregionów – Równiny Kozienickiej i Równiny Radomskiej. Miejscowość od południa ograniczona jest przez zdenudowaną wysoczyznę morenową zbudowaną głównie z glin zwałowych (reprezentujących okres zlodowacenia środkowopolskiego) i jej eluwiów (z przełomu plejstocenu i holocenu), wysoczyzna ta rozcięta jest dolinami rzek: Pacynki i Gzówki, które wypełnione są holoceńskimi piaskami i żwirami.


Najwyżej położonym obszarem wchodzącym w skład Jedlni-Letnisko są „Mysie Górki”, które osiągają wysokość 183,3 m. n.p.m. Najniżej położonym terenem jest dolina Pacynki, poniżej ujścia Gzówki, która znajduje się na wysokości ok. 145 m n.p.m. Zatem różnica wysokości wynosi prawie 40 m.

Jedlnia Letnisko leży między dwiema rzekami – Pacynką i Gzówką. W 1976 roku utworzono na rzece Gzówce zalew o powierzchni ok. 36 ha. Od północy otacza go Rezerwat „Jedlnia” stanowiący skraj Puszczy Kozienickiej.

Przejdź do Zalew „Siczki”

Możliwość komentowania jest wyłączona.