Renata Pasek

Wnioski, interpelacje i zapytania radnej Renaty Pasek.

Renata Pasek

I. WNIOSKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK [dodane 27 grudnia 2014r.]

1. O podpisanie porozumienia z PKP w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe w miejscowości Rajec Szlachecki lub zapewnienie innego przejścia dla ruchu pieszego czy rowerowego.

1a. Odpowiedź Urzędu Gminy na ww. wniosek.

2. O uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko ne 2015 rok zadania polegającego na budowie progu zwalniającego z kostki brukowej lub asfaltu na drodze gminnej tranzytowej w m. Rajec Szlachecki (odcinek od skrzyżowania przy posesji sołtysa do posesji pana Soleckiego – granica z m. Rajec Poduchowny.

2a. Odpowiedź Urzędu Gminy.

3. O uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia _ Letnisko na 2015 rok zadania polegającego na przedłużeniu wybranych kursów autobusu linii miejskiej o 4,5 km od istniejącego przystanku Kozienicka/Żółkiewskiego z ewentualnym uwzględnieniem planowanej pętli w pobliżu restauracji FUEGO (Sadków 3c) zlokalizowanej przy trasie krajowej nr 12.

3a. Pismo do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów o uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko zadania polegającego na przedłużeniu autobusu linii miejskiej.

4. O rozważenie możliwości przejęcia od GDDKiA na rzecz gminy Jedlnia Letnisko drogi znajdującej się w miejscowości Rajec Szlachecki przy wiadukcie przy trasie krajowej nr 12.

5. O sporządzenie dokumentacji projektowej i budowę sygnalizacji świetlnej (załączanej ręcznie przyciskiem) na przejściu dla pieszych przy trasie krajowej nr 12 w miejscowości Rajec Szlachecki zlokalizowanym przy drodze do Natolina i za wiaduktem w porozumieniu z GDDKiA.

6. O uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko na 2015 rok zadania polegającego na odprowadzeniu wody z działek w m. Rajec Szlachecki (droga gminna prowadząca do posesji Pana Wiesława Wąsika).

6a. Pismo do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów o uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko zadania polegającego na odprowadzeniu wody z drogi gminnej (droga prowadząca do posesji Pana Wiesława Wąsika)

7. O uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko na 2015 rok zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej i budowie drogi gminnej „Granica” zlokalizowanej na działce ew. nr 4O7 na granicy sołectw Rajec Szlachecki / Lasowice/ Sadków.

8. O uwzględnienie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko na 2015 rok zadania polegającego na budowie chodników przy drodze krajowej nr 12 na terenie naszej Gminy.

8a. Pismo do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów o zwiększenie w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko środków na zadanie polegające na budowie chodników przy drodze krajowej nr 12

9. O przeprowadzenie kalkulacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy na 2015 rok

Możliwość komentowania jest wyłączona.