Statut sołectwa

Tegoroczne wybory sołtysów w sołectwach naszej gminy cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, większym niż to miało miejsce w latach poprzednich. Coraz więcej mieszkańców uczestniczy też w zebraniach wiejskich, na których dzielone są środki z funduszu sołeckiego. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej osób chce poznać statut swojego sołectwa, który reguluje zwoływanie, przebieg i podejmowanie decyzji na zebraniach wiejskich.

Statuty 21 sołectw wchodzących w skład naszej gminy zostały uregulowane uchwałą nr XL/294/2006 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 marca 2006 roku. Poniżej publikujemy statut sołectwa Jedlnia-Letnisko w zapisie pdf i jpg, stanowiący załącznik nr 9 do tej uchwały. Pozostałe statuty są niemal identyczne, różnią się jedynie nazwami sołectw.

Statut sołectwa Jedlnia-Letnisko.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.